Giám sát giá tiêu tuần 19/6-23/6/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá tiêu tuần 19/6-23/6/2017

Giá tiêu giao ngay trên sàn Kochi (Ấn Độ). Giá thu mua tiêu đen xô tại một số thị trường

Xu hướng giá hạt tiêu trong tuần, ngàn đồng/kg

Địa Phương

15/06

16/06

19/06

20/06

21/06

Đắk Lắk

75

76

76

76

78

Đắk Nông

76

77

77

77

79

Phú Yên

76

77

77

77

79

Gia Lai

75

76

76

76

78

Bà Rịa – VT

78

79

79

79

81

Bình Phước

77

78

78

78

80

Đồng Nai

76

77

77

77

79

Nguồn CSDL AgroMonitor

Tham khảo giá chào mua tiêu đen xô của một số doanh nghiệp, ngàn đồng/kg

Doanh nghiệp

15/06

16/06

19/06

20/06

21/06

Thanh Cao - Chư sê

76

77

77

77

79

Maseco - Chư sê

75

76

76

76

78

DK CN - Chư sê

75

76

76

76

78

HH - Chư sê

75

76

76

76

78

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp