Giám sát giá tiêu tuần 18/9-22/9

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá tiêu tuần 18/9-22/9

Xu hướng giá hạt tiêu trong tuần, ngàn đồng/kg

Địa Phương

14/09

15/09

18/09

19/09

20/09

Đắk Lắk

86

84

85

86

86

Đắk Nông

87

85

86

87

87

Phú Yên

87

85

86

87

87

Gia Lai

86

84

85

86

86

Bà Rịa – VT

89

87

88

89

89

Bình Phước

88

86

87

88

88

Đồng Nai

87

85

86

87

87

Nguồn: CSDL AgroMonitor

Tham khảo giá chào mua tiêu đen xô của một số doanh nghiệp, ngàn đồng/kg

Doanh nghiệp

14/09

15/09

18/09

19/09

20/09

Thanh Cao - Chư sê

87

85

86

87

87

Maseco - Chư sê

86

84

85

86

86

DK CN - Chư sê

86

84

85

86

86

HH - Chư sê

86

84

85

86

86

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp