Giám sát giá tiêu tuần 18/8-24/8/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá tiêu tuần 18/8-24/8/2017

Xu hướng giá hạt tiêu trong tuần, ngàn đồng/kg

Địa Phương

17/08

18/08

21/08

22/08

23/08

Đắk Lắk

90

91

91

91

91

Đắk Nông

91

92

92

92

92

Phú Yên

91

92

92

92

92

Gia Lai

90

91

91

91

91

Bà Rịa – VT

93

94

94

94

94

Bình Phước

92

93

93

93

93

Đồng Nai

91

92

92

92

92

Nguồn: CSDL AgroMonitor

Tham khảo giá chào mua tiêu đen xô của một số doanh nghiệp, ngàn đồng/kg

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp