Giám sát giá tiêu tuần 18/6-22/6
 

Giám sát giá tiêu tuần 18/6-22/6

Xu hướng giá hạt tiêu tuần 31/5-06/6, tuần 07/6-13/6 và tuần 14/6-20/6, ngàn đồng/kg

Địa Phương

Tuần 31/5-06/6

Tuần 07/6-13/6

Tuần 14/6-20/6

Đắk Lắk

57-58

56.5-57

55-56.5

Đắk Nông

57-59

57.5-58

56-57

Phú Yên

57-59

57.5-58

56-57.5

Gia Lai

56-58

56-57

55-56

Bà Rịa – VT

58-60

58-59

58-59

Bình Phước

57-59

57.5-58

56-57.5

Đồng Nai

56-58

56.5-57

55-56.5

 

Tham khảo giá chào mua tiêu đen xô của một số doanh nghiệp, ngàn đồng/kg

Doanh nghiệp

Tuần 31/5-06/6

Tuần 07/6-13/6

Tuần 14/6-20/6

Thanh Cao - Chư sê

56,5-57,5

56,5-57

55.5-56.5

Maseco - Chư sê

56,5-57,5

56,5-57

55.5-56.5

DK CN - Chư sê

56-57

56-56,5

55-56

HH - Chư sê

56-57

56-56,5

55-56

 Nguồn: AgroMonitor tổng hợp