Giám sát giá tiêu tuần 18/3-22/3
 

Giám sát giá tiêu tuần 18/3-22/3

Xu hướng giá hạt tiêu tuần 28/2-6/3, 7/3-13/3, 14/3-20/3 ngàn đồng/kg

Địa Phương

Tuần 28/2-6/3

Tuần 7/3-13/3

Tuần 14/3-20/3

Đắk Lắk

42-43

43-43,5

43,5-45,5

Đắk Nông

43-44

44-44,5

44,5-45,5

Phú Yên

43-44

44-44,5

44,5-45,5

Gia Lai

42,5-43

43-44

44-45,5

Bà Rịa – VT

44-44,5

44,5-45

45-46

Bình Phước

43-44

43-44

44-45

Đồng Nai

42-42,5

42,5-43

43-44,5

 

Tham khảo giá chào mua tiêu đen xô của một số doanh nghiệp, ngàn đồng/kg

Doanh nghiệp

Tuần 21/2-27/2

Tuần 7/3-13/3

Tuần 14/3-20/3

Thanh Cao - Chư sê

40.5-43.5

44.5-45.5

45.5

Maseco - Chư sê

40.5-43.5

44.5-45.5

45.5

DK CN - Chư sê

40-43

44-45

45

HH - Chư sê

40-43

44-45

45

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp