Giám sát giá tiêu tuần 18-22/12

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá tiêu tuần 18-22/12

Xu hướng giá hạt tiêu trong tuần, ngàn đồng/kg

Địa Phương

14/12

15/12

18/12

19/12

20/12

Đắk Lắk

80

81

81

79

75

Đắk Nông

81

82

82

80

76

Phú Yên

81

82

82

80

76

Gia Lai

80

81

81

79

75

Bà Rịa – VT

83

84

84

82

78

Bình Phước

82

83

83

81

77

Đồng Nai

82

83

83

81

76

 

Tham khảo giá chào mua tiêu đen xô của một số doanh nghiệp, ngàn đồng/kg

Doanh nghiệp

14/12

15/12

18/12

19/12

20/12

Thanh Cao - Chư sê

81

82

82

80

76

Maseco - Chư sê

80

81

81

79

75

DK CN - Chư sê

80

81

81

79

75

HH - Chư sê

80

81

81

79

75

 Nguồn: AgroMonitor tổng hợp