Giám sát giá tiêu tuần 17/4-21/4/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá tiêu tuần 17/4-21/4/2017

Giá tiêu giao ngay trên sàn Kochi (Ấn Độ). Giá thu mua tiêu đen xô tại một số thị trường

Xu hướng giá hạt tiêu trong tuần, ngàn đồng/kg

Địa Phương

17/04

18/04

19/04

20/04

21/04

Đắk Lắk

102

102

102

100

 101

Đắk Nông

103

103

103

101

 102

Phú Yên

103

103

103

101

 102

Gia Lai

102

102

102

100

 101

Bà Rịa – VT

105

105

105

103

 105

Bình Phước

104

104

104

102

 104

Đồng Nai

103

103

103

101

 103

Nguồn: CSDL AgroMonitor

Tham khảo giá chào mua tiêu đen xô của một số doanh nghiệp, ngàn đồng/kg

Doanh nghiệp

17/04

18/04

19/04

20/04

21/04

Thanh Cao - Chư sê

103

103

103

101

 102

Maseco - Chư sê

102

102

102

100

 101

DK CN - Chư sê

102

102

102

100

 101

HH - Chư sê

102

102

102

100

 101

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Giá tiêu giao ngay trên sàn Kochi (Ấn Độ) trong tuần, rupee/tạ

Ngày

17/04

18/04

19/04

20/04

21/04

Giá

61.200

61.000

60.600

60.400

60.600

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp