Giám sát giá tiêu tuần 16/10-20/10

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá tiêu tuần 16/10-20/10

Xu hướng giá hạt tiêu trong tuần, ngàn đồng/kg

Địa Phương

12/10

13/10

16/10

17/10

18/10

Đắk Lắk

78

75

75

76

76

Đắk Nông

79

76

76

77

77

Phú Yên

79

76

76

77

77

Gia Lai

78

75

75

76

76

Bà Rịa – VT

81

78

78

79

79

Bình Phước

80

77

77

78

78

Đồng Nai

79

76

76

77

77

Nguồn: CSDL AgroMonitor

Tham khảo giá chào mua tiêu đen xô của một số doanh nghiệp, ngàn đồng/kg

Doanh nghiệp

12/10

13/10

16/10

17/10

18/10

Thanh Cao - Chư sê

79

76

76

77

77

Maseco - Chư sê

78

75

75

76

76

DK CN - Chư sê

78

75

75

76

76

HH - Chư sê

78

75

75

76

76

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp