Giám sát giá tiêu tuần 15/5 – 19/5/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá tiêu tuần 15/5 – 19/5/2017

Giá tiêu giao ngay trên sàn Kochi (Ấn Độ). Giá thu mua tiêu đen xô tại một số thị trường

Xu hướng giá hạt tiêu trong tuần, ngàn đồng/kg

Địa Phương

11/05

12/05

15/05

06/05

17/05

Đắk Lắk

97

91

91

88

85

Đắk Nông

98

92

92

89

86

Phú Yên

98

92

92

89

86

Gia Lai

97

91

91

88

85

Bà Rịa – VT

100

94

94

91

88

Bình Phước

99

93

93

90

87

Đồng Nai

98

92

92

89

86

Nguồn: CSDL AgroMonitor

Tham khảo giá chào mua tiêu đen xô của một số doanh nghiệp, ngàn đồng/kg

Doanh nghiệp

11/05

12/05

15/05

06/05

17/05

Thanh Cao - Chư sê

98

92

92

89

86

Maseco - Chư sê

97

91

91

88

85

DK CN - Chư sê

97

91

91

88

85

HH - Chư sê

97

91

91

88

85

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Giá tiêu giao ngay trên sàn Kochi (Ấn Độ) trong tuần, rupee/tạ)

Ngày

11/05

12/05

15/05

16/05

17/05

Giá

56.262

55.300

54.963

54.963

54.400

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp