Giám sát giá tiêu tuần 15-19/01

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá tiêu tuần 15-19/01

Xu hướng giá hạt tiêu trong tuần, ngàn đồng/kg

Địa Phương

11/01

12/01

15/01

16/01

17/01

Đắk Lắk

65

64

61

61

61

Đắk Nông

66

65

62

62

62

Phú Yên

66

65

62

62

62

Gia Lai

65

63

61

61

61

Bà Rịa – VT

68

66

63

63

63

Bình Phước

67

65

62

62

62

Đồng Nai

66

65

62

62

62

 

Tham khảo giá chào mua tiêu đen xô của một số doanh nghiệp, ngàn đồng/kg

Doanh nghiệp

11/01

12/01

15/01

16/01

17/01

Thanh Cao - Chư sê

65

64

61

61

61

Maseco - Chư sê

64

63

60

60

60

DK CN - Chư sê

64

63

60

60

60

HH - Chư sê

64

63

60

60

60

 Nguồn: AgroMonitor tổng hợp