Giám sát giá tiêu tuần 14/1-18/1
 

Giám sát giá tiêu tuần 14/1-18/1

Xu hướng giá hạt tiêu tuần 27/12-2/1, 3/1-9/1, 10/1-16/1 ngàn đồng/kg

Địa Phương

Tuần 26/12-2/1

Tuần 3/1-9/1

Tuần 10/1-16/1

Đắk Lắk

53

50-52

49-50

Đắk Nông

53

50-52

49-50

Phú Yên

53

50-52

49-50

Gia Lai

52

50-51

48-49

Bà Rịa – VT

53-54

51-52

50-51

Bình Phước

53

51-52

50-51

Đồng Nai

52

50-52

48-49

 

Tham khảo giá chào mua tiêu đen xô của một số doanh nghiệp, ngàn đồng/kg

Doanh nghiệp

Tuần 26/12-2/1

Tuần 3/1-9/1

Tuần 10/1-16/1

Thanh Cao - Chư sê

52.5-54

50.5-51.5

48.5-49.5

Maseco - Chư sê

52.5-54

50.5-51.5

48.5-49.5

DK CN - Chư sê

52-53.5

50-51

48-49

HH - Chư sê

52-53.5

50-51

48-49

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp