Giám sát giá tiêu tuần 11/6-15/6
 

Giám sát giá tiêu tuần 11/6-15/6

Xu hướng giá hạt tiêu tuần 24/5-30/5, tuần 31/5-06/6 và tuần 07/6-13/6, ngàn đồng/kg

Địa Phương

Tuần 24/5-30/5

Tuần 31/5-06/6

Tuần 07/5-13/6

Đắk Lắk

57-59

57-58

56.5-57

Đắk Nông

58-59

57-59

57.5-58

Phú Yên

58-59

57-59

57.5-58

Gia Lai

57-58

56-58

56-57

Bà Rịa – VT

59-61

58-60

58-59

Bình Phước

58-59

57-59

57.5-58

Đồng Nai

57-58

56-58

56.5-57

 

Tham khảo giá chào mua tiêu đen xô của một số doanh nghiệp, ngàn đồng/kg

Doanh nghiệp

Tuần 24/5-30/5

Tuần 31/5-06/6

Tuần 07/5-13/6

Thanh Cao - Chư sê

58-58,5

56,5-57,5

56,5-57

Maseco - Chư sê

58-58,5

56,5-57,5

56,5-57

DK CN - Chư sê

57-57,5

56-57

56-56,5

HH - Chư sê

57-57,5

56-57

56-56,5

 Nguồn: AgroMonitor tổng hợp