Giám sát giá tiêu tuần 11/3-15/3
 

Giám sát giá tiêu tuần 11/3-15/3

Xu hướng giá hạt tiêu tuần 21/2-27/2, 28/2-6/3, 7/3-13/3 ngàn đồng/kg

Địa Phương

Tuần 21/2-27/2

Tuần 28/2-6/3

Tuần 7/3-13/3

Đắk Lắk

43-44

42-43

43-43,5

Đắk Nông

44-45

43-44

44-44,5

Phú Yên

43-44

43-44

44-44,5

Gia Lai

43-44

42,5-43

43-44

Bà Rịa – VT

45

44-44,5

44,5-45

Bình Phước

44-45

43-44

43-44

Đồng Nai

42-43

42-42,5

42,5-43

 

Tham khảo giá chào mua tiêu đen xô của một số doanh nghiệp, ngàn đồng/kg

Doanh nghiệp

Tuần 21/2-27/2

Tuần 21/2-27/2

Tuần 7/3-13/3

Thanh Cao - Chư sê

42.5-44

40.5-43.5

44.5-45.5

Maseco - Chư sê

42.5-44

40.5-43.5

44.5-45.5

DK CN - Chư sê

42-43.5

40-43

44-45

HH - Chư sê

42-43.5

40-43

44-45

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp