Giám sát giá tiêu tuần 05/03-09/03

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá tiêu tuần 05/03-09/03

Xu hướng giá hạt tiêu trong tuần, ngàn đồng/kg

Địa Phương

01/03

02/03

05/03

06/03

07/03

Đắk Lắk

61,5

61,5

61,5

61,5

61,5

Đắk Nông

62,5

62,5

62,5

62,5

62,5

Phú Yên

62,5

62,5

62,5

62,5

62,5

Gia Lai

61,5

61,5

61,5

61,5

61,5

Bà Rịa – VT

64,5

64,5

64,5

64,5

64,5

Bình Phước

63,5

63,5

63,5

63,5

63,5

Đồng Nai

62,5

62,5

62,5

62,5

62,5

 

 

Tham khảo giá chào mua tiêu đen xô của một số doanh nghiệp, ngàn đồng/kg

Doanh nghiệp

01/03

02/03

05/03

06/03

07/03

Thanh Cao - Chư sê

61,5

61,5

61,5

61,5

61,5

Maseco - Chư sê

61,5

61,5

61,5

61,5

61,5

DK CN - Chư sê

61

61

61

61

61

HH - Chư sê

61

61

61

61

61

 Nguồn: AgroMonitor tổng hợp