Giám sát giá tiêu tuần 05/02-09/02

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá tiêu tuần 05/02-09/02

Xu hướng giá hạt tiêu trong tuần, ngàn đồng/kg

Địa Phương

01/02

02/02

05/02

06/02

07/02

Đắk Lắk

64

64

64

64

63

Đắk Nông

65

65

64

64

64

Phú Yên

65

65

65

65

65

Gia Lai

64

64

62

62,5

63

Bà Rịa – VT

66

66

65

65

65

Bình Phước

65

65

63

63

63

Đồng Nai

64

64

63

63

63

 

 

Tham khảo giá chào mua tiêu đen xô của một số doanh nghiệp, ngàn đồng/kg

Doanh nghiệp

01/02

02/02

05/02

06/02

07/02

Thanh Cao - Chư sê

63

63

62

62

62

Maseco - Chư sê

62

62

61

61

61

DK CN - Chư sê

62

62

61

61

61

HH - Chư sê

62

62

61

61

61

 Nguồn: AgroMonitor tổng hợp