Giám sát giá tiêu tuần 04/06-08/06
 

Giám sát giá tiêu tuần 04/06-08/06

Xu hướng giá hạt tiêu tuần 17/5-23/5, tuần 24/5-30/5 và tuần 31/5-06/6, ngàn đồng/kg

Địa Phương

Tuần 17/5-23/5

Tuần 24/5-30/5

Tuần 31/5-06/6

Đắk Lắk

57-59

57-59

57-58

Đắk Nông

58-59

58-59

57-59

Phú Yên

58-59

58-59

57-59

Gia Lai

57-58

57-58

56-58

Bà Rịa – VT

59-60

59-61

58-60

Bình Phước

58-59

58-59

57-59

Đồng Nai

57-58

57-58

56-58

 

Tham khảo giá chào mua tiêu đen xô của một số doanh nghiệp, ngàn đồng/kg

Doanh nghiệp

Tuần 17/5-23/5

Tuần 24/5-30/5

Tuần 31/5-06/6

Thanh Cao - Chư sê

58,5-59

58-58,5

56,5-57,5

Maseco - Chư sê

58,5-59

58-58,5

56,5-57,5

DK CN - Chư sê

58-58,5

57-57,5

56-57

HH - Chư sê

58-58,5

57-57,5

56-57

 Nguồn: AgroMonitor tổng hợp