Giám sát giá tiêu tuần 02/01-05/01

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá tiêu tuần 02/01-05/01

Xu hướng giá hạt tiêu trong tuần, ngàn đồng/kg

Địa Phương

27/12

28/12

29/12

02/01

03/01

Đắk Lắk

72

72

73

74

72

Đắk Nông

73

73

74

75

73

Phú Yên

73

73

74

75

73

Gia Lai

72

72

73

74

72

Bà Rịa – VT

75

75

76

77

75

Bình Phước

74

74

75

76

74

Đồng Nai

73

73

74

75

73

 

 

Tham khảo giá chào mua tiêu đen xô của một số doanh nghiệp, ngàn đồng/kg

Doanh nghiệp

27/12

28/12

29/12

02/01

03/01

Thanh Cao - Chư sê

73

73

74

75

73

Maseco - Chư sê

72

72

73

74

72

DK CN - Chư sê

72

72

73

74

72

HH - Chư sê

72

72

73

74

72

 Nguồn: AgroMonitor tổng hợp