Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 7/5-11/5
 

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 7/5-11/5

Giá ngũ cốc và hạt thế giới (USD/tấn)

Nguồn gốc

10/05

09/05

08/05

07/05

Ghi chú

Ngô

Mỹ - CBOT

158.3

158.5

158.7

157.7

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

161.5

161.8

161.9

160.8

Kỳ hạn tháng 9/2018

Brazil – BMF

-

193.1

-

192.0

Kỳ hạn tháng 7/2018

Brazil – BMF

-

186.8

-

186.3

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina – FOB

192.0

193.0

193.0

193.0

Kỳ hạn tháng 5

Lúa mỳ

Mỹ - CBOT

186.1

187.5

189.0

187.9

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

192.2

193.7

195.3

194.2

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina – FOB

268.0

263.0

258.0

248.0

Kỳ hạn tháng 5

Đậu tương

Mỹ - CBOT

375.2

373.2

374.9

371.6

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

376.5

374.5

376.0

372.8

Kỳ hạn tháng 8/2018

Argentina - FOB

415.0

414.0

413.0

413.0

Kỳ hạn tháng 5

Brazil - BMF

-

373.2

-

371.7

Kỳ hạn tháng 7/2018

Brazil - BMF

-

374.5

-

373.4

Kỳ hạn tháng 8/2018

Khô đậu tương

Mỹ - CBOT

425.7

425.4

425.5

421.7

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

423.3

421.5

422.5

419.5

Kỳ hạn tháng 8/2018

Argentina - FOB

441.0

440.0

441.0

448.0

Kỳ hạn tháng 5