Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 7/1-11/1
 

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 7/1-11/1

Giá ngũ cốc và hạt thế giới (USD/tấn)

Nguồn gốc

09/01

08/01

07/01

04/01

Ghi chú

Ngô

Mỹ - CBOT

150.4

149.6

150.5

 

Kỳ hạn tháng 12/2018

Mỹ - CBOT

153.5

152.7

153.6

 

Kỳ hạn tháng 3/2019

Brazil – BMF

174.5

175.4

178.0

 

Kỳ hạn tháng 9/2018

Brazil – BMF

166.7

166.8

167.5

 

Kỳ hạn tháng 11/2018

Argentina – FOB

175.0

174.0

175.0

 

Kỳ hạn tháng 9

Lúa mỳ

Mỹ - CBOT

191.1

190.2

189.8

 

Kỳ hạn tháng 12/2018

Mỹ - CBOT

193.3

192.3

191.6

 

Kỳ hạn tháng 3/2019

Argentina – FOB

236.0

236.0

236.0

 

Kỳ hạn tháng 9

Đậu tương

Mỹ - CBOT

339.5

337.5

339.6

 

Kỳ hạn tháng 11/2018

Mỹ - CBOT

344.4

342.3

344.3

 

Kỳ hạn tháng 1/2019

Argentina - FOB

352.0

350.0

350.0

 

Kỳ hạn tháng 9

Brazil - BMF

345.0

343.0

344.0

 

Kỳ hạn tháng 9/2018

Brazil - BMF

339.5

337.5

339.6

 

Kỳ hạn tháng 11/2018

Khô đậu tương

Mỹ - CBOT

356.6

354.6

355.2

 

Kỳ hạn tháng 10/2018

Mỹ - CBOT

360.5

358.4

358.9

 

Kỳ hạn tháng 12/2018

Argentina - FOB

344.0

342.0

343.0

 

Kỳ hạn tháng 9