Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 4/3-8/3

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 4/3-8/3

Giá ngũ cốc và hạt thế giới (USD/tấn)

Nguồn gốc

6/3

5/3

4/3

3/3

Ghi chú

Ngô

Mỹ - CBOT

146.6

147.9

147.5

 

Kỳ hạn tháng 5/2019

Mỹ - CBOT

150.0

151.3

150.9

 

Kỳ hạn tháng 7/2019

Brazil – BMF

171.2

-

-

 

Kỳ hạn tháng 5/2019

Brazil – BMF

155.3

-

-

 

Kỳ hạn tháng 7/2019

Argentina – FOB

162.0

-

-

 

Kỳ hạn tháng 3-6/2019

Argentina – FOB

157.0

-

-

 

Kỳ hạn tháng 7/2019

Lúa mỳ

Mỹ - CBOT

165.3

170.0

167.3

 

Kỳ hạn tháng 5/2019

Mỹ - CBOT

167.3

172.0

169.4

 

Kỳ hạn tháng 7/2019

Argentina - FOB

244.0

-

-

 

Kỳ hạn tháng 5/2019

Argentina - FOB

250.0

-

-

 

Kỳ hạn tháng 7/2019

Đậu tương

Mỹ - CBOT

331.4

335.7

336.6

 

Kỳ hạn tháng 5/2019

Mỹ - CBOT

336.4

340.8

341.7

 

Kỳ hạn tháng 7/2019

Argentina - FOB

333.0

-

-

 

Kỳ hạn tháng 4-5/2019

Argentina - FOB

337.0

-

-

 

Kỳ hạn tháng 6-7/2019

Brazil - BMF

331.4

-

-

 

Kỳ hạn tháng 3/2019

Brazil - BMF

336.5

-

-

 

Kỳ hạn tháng 5/2019

Khô đậu tương

Mỹ - CBOT

337.5

341.8

342.3

 

Kỳ hạn tháng 5/2019

Mỹ - CBOT

341.7

345.9

346.3

 

Kỳ hạn tháng 7/2019

Argentina - FOB

320.0

-

-

 

Kỳ hạn tháng 4/2019

Argentina - FOB

322.0

-

-

 

Kỳ hạn tháng 5-7/2019