Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 29/01-02/02

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 29/01-02/02

Bảng giá ngũ cốc thế giới trong tuần (USD/tấn)

Nguồn gốc

01/02

31/01

30/01

29/01

Ghi chú

Ngô

Mỹ - CBOT

142.4

142.3

142.3

141.2

Kỳ hạn tháng 3/2018

Mỹ - CBOT

145.7

145.4

145.5

144.5

Kỳ hạn tháng 5/2018

Brazil - BMF

174.1

172.2

172.4

174.0

Kỳ hạn tháng 3/2018

Brazil - BMF

176.3

169.9

170.1

171.8

Kỳ hạn tháng 5/2018

Argentina - FOB

170.0

170.0

168.0

167.0

Giao ngay

Lúa mỳ

Mỹ - CBOT

165.7

165.9

168.0

165.1

Kỳ hạn tháng 3/2018

Mỹ - CBOT

170.6

171.0

172.9

169.8

Kỳ hạn tháng 5/2018

Canada - ICE

222.0

222.0

222.0

222.0

Giao ngay

Argentina - FOB

184.0

184.0

183.0

182.0

Giao ngay

Đậu tương

Mỹ - CBOT

361.9

365.8

368.2

364.3

Kỳ hạn tháng 3/2018

Mỹ - CBOT

366.1

370.0

371.6

368.4

Kỳ hạn tháng 5/2018

Argentina - FOB

373.0

376.0

378.0

373.0

T1/2017-T3/2018

Argentina - FOB

379.0

382.0

383.0

380.0

T4/2018-T9/2018

Brazil - BMF

361.9

365.9

367.5

364.3

Kỳ hạn tháng 3/2018

Brazil - BMF

366.2

370.0

371.6

368.5

Kỳ hạn tháng 5/2018

Khô đậu tương

Mỹ - CBOT

368.2

372.4

375.4

372.0

Kỳ hạn tháng 3/2018

Mỹ - CBOT

372.3

376.5

379.2

375.7

Kỳ hạn tháng 5/2018

Argentina - FOB

366.0

369.0

371.0

367.0

T1/2017-T3/2018

Argentina - FOB

360.0

364.0

364.0

361.0

T4/2018-T9/2018