Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 25-29/12

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 25-29/12

Bảng giá ngũ cốc thế giới trong tuần (USD/tấn)

Nguồn gốc

28/12

27/12

26/12

25/12

Ghi chú

Ngô

Mỹ - CBOT

138.6

139.2

138.8

138.7

Kỳ hạn tháng 3/2018

Mỹ - CBOT

141.8

142.6

142.1

142.0

Kỳ hạn tháng 5/2018

Brazil - BMF

171.1

170.5

-

169.2

Kỳ hạn tháng 3/2018

Brazil - BMF

168.5

168.6

-

166.2

Kỳ hạn tháng 5/2018

Argentina - FOB

162.0

163.0

163.0

162.0

T12/2017-T2/2018

Argentina - FOB

160.0

161.0

161.0

160.0

T3/2018-6/2018

Ấn Độ - NCDEX

-

-

-

-

Kỳ hạn tháng 12/2017

Lúa mỳ

Mỹ - CBOT

157.1

157.3

155.1

156.2

Kỳ hạn tháng 3/2018

Mỹ - CBOT

161.9

162.1

160.6

160.8

Kỳ hạn tháng 5/2018

Canada - ICE

221.0

221.0

221.0

221.0

Giao ngay

Argentina - FOB

178.0

178.0

178.0

178.0

Giao ngay

Đậu tương

Mỹ - CBOT

351.5

355.5

356.6

353.0

Kỳ hạn tháng 3/2018

Mỹ - CBOT

355.5

359.5

360.6

357.0

Kỳ hạn tháng 5/2018

Argentina - FOB

358.0

361.0

363.0

359.0

T12/2017-T3/2018

Argentina - FOB

367.0

371.0

372.0

368.0

T4/2018-T9/2018

Brazil - BMF

351.5

355.5

-

352.8

Kỳ hạn tháng 3/2018

Brazil - BMF

355.6

359.5

-

356.9

Kỳ hạn tháng 5/2018

Khô đậu tương

Mỹ - CBOT

348.5

351.2

352.1

349.4

Kỳ hạn tháng 3/2018

Mỹ - CBOT

352.0

354.7

355.7

353.4

Kỳ hạn tháng 5/2018

Argentina - FOB

-

-

347.0

-

T12/2017-T3/2018

Argentina - FOB

-

-

353.0

-

T4/2018-T9/2018