Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 25/2-1/3

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 25/2-1/3

Giá ngũ cốc và hạt thế giới (USD/tấn)

Nguồn gốc

27/02

26/02

25/02

24/02

Ghi chú

Ngô

Mỹ - CBOT

143.1

144.2

145.8

 

Kỳ hạn tháng 12/2018

Mỹ - CBOT

147.1

148.0

149.6

 

Kỳ hạn tháng 3/2019

Brazil – BMF

189.8

189.1

188.3

 

Kỳ hạn tháng 9/2018

Brazil – BMF

176.4

176.8

177.9

 

Kỳ hạn tháng 11/2018

Argentina – FOB

162.0

162.0

164.0

 

Kỳ hạn tháng 9

Lúa mỳ

Mỹ - CBOT

169.4

169.1

171.4

 

Kỳ hạn tháng 12/2018

Mỹ - CBOT

171.4

172.0

173.7

 

Kỳ hạn tháng 3/2019

Argentina – FOB

235.0

238.0

238.0

 

Kỳ hạn tháng 9

Đậu tương

Mỹ - CBOT

331.9

332.0

335.0

 

Kỳ hạn tháng 11/2018

Mỹ - CBOT

336.8

336.9

339.9

 

Kỳ hạn tháng 1/2019

Argentina - FOB

344.0

344.0

347.0

 

Kỳ hạn tháng 9

Brazil - BMF

332.0

340.0

345.0

 

Kỳ hạn tháng 9/2018

Brazil - BMF

336.9

332.1

335.0

 

Kỳ hạn tháng 11/2018

Khô đậu tương

Mỹ - CBOT

336.3

334.3

336.9

 

Kỳ hạn tháng 10/2018

Mỹ - CBOT

340.9

338.8

341.1

 

Kỳ hạn tháng 12/2018

Argentina - FOB

324.0

322.0

324.0

 

Kỳ hạn tháng 9