Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 24/7-28/7/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 24/7-28/7/2017

Bảng giá ngũ cốc thế giới trong tuần (USD/tấn)

Nguồn gốc

27/07

26/07

25/07

24/07

Ghi chú

Ngô

Mỹ - CBOT

147.3

146.7

145.1

148.5

Kỳ hạn tháng 9

Mỹ - CBOT

152.6

152.0

150.5

153.8

Kỳ hạn tháng 12

Brazil - BMF

136.0

136.7

136.0

137.2

Kỳ hạn tháng 9

Brazil - BMF

145.0

145.8

144.7

146.0

Kỳ hạn tháng 11

Argentina - FOB

149.0

149.0

149.0

151.0

T7/2017-T2/2018

Argentina - FOB

166.0

166.0

166.0

169.0

T3/2018-6/2018

Ấn Độ - NCDEX

205.7

200.5

201.8

206.9

Kỳ hạn tháng 8

Lúa mỳ

Mỹ - CBOT

176.2

175.5

174.2

179.5

Kỳ hạn tháng 9

Mỹ - CBOT

185.4

184.7

183.4

188.6

Kỳ hạn tháng 12

Canada - ICE

205.0

205.0

205.0

205.0

Giao ngay

Argentina - FOB

194.0

194.0

194.0

194.0

T7/2017-T10/2017

Argentina - FOB

192.0

192.0

192.0

192.0

T11/2017-T1/2018

Đậu tương

Mỹ - CBOT

367.4

365.1

362.3

368.3

Kỳ hạn tháng 9

Mỹ - CBOT

370.2

367.2

364.7

371.1

Kỳ hạn tháng 11

Argentina - FOB

383.0

379.0

377.0

380.0

Giao ngay

Brazil - BMF

367.4

365.1

362.3

368.4

Kỳ hạn tháng 9

Brazil - BMF

370.2

367.2

364.8

371.1

Kỳ hạn tháng 11

Khô đậu tương

Mỹ - CBOT

357.7

354.9

353.1

361.4

Kỳ hạn tháng 9

Mỹ - CBOT

362.7

360.0

358.2

366.8

Kỳ hạn tháng 12

Argentina - FOB

330.0

327.0

324.0

332.0

Giao ngay