Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 23/4-27/4
 

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 23/4-27/4

Giá ngũ cốc và hạt thế giới (USD/tấn)

Nguồn gốc

26/04

25/04

24/04

23/04

Ghi chú

Ngô

Mỹ - CBOT

152.0

152.1

150.1

149.0

Kỳ hạn tháng 5/2018

Mỹ - CBOT

155.6

155.7

153.5

152.5

Kỳ hạn tháng 7/2018

Brazil – BMF

-

189.9

187.4

187.3

Kỳ hạn tháng 5/2018

Brazil – BMF

-

185.1

182.5

180.9

Kỳ hạn tháng 7/2018

Argentina – FOB

188.0

189.0

188.0

190.0

Kỳ hạn tháng 4

Lúa mỳ

Mỹ - CBOT

176.6

178.6

173.6

169.5

Kỳ hạn tháng 5/2018

Mỹ - CBOT

179.8

183.4

177.9

174.3

Kỳ hạn tháng 7/2018

Argentina – FOB

234.0

234.0

234.0

233.0

Kỳ hạn tháng 4

Đậu tương

Mỹ - CBOT

377.7

377.5

375.6

375.0

Kỳ hạn tháng 5/2018

Mỹ - CBOT

381.9

381.8

377.9

379.2

Kỳ hạn tháng 7/2018

Argentina - FOB

420.0

420.0

419.0

420.0

Kỳ hạn tháng 4

Brazil - BMF

-

377.5

375.6

375.1

Kỳ hạn tháng 5/2018

Brazil - BMF

-

381.9

379.9

379.3

Kỳ hạn tháng 7/2018

Khô đậu tương

Mỹ - CBOT

418.1

414.8

410.3

409.9

Kỳ hạn tháng 5/2018

Mỹ - CBOT

422.6

419.5

414.9

414.8

Kỳ hạn tháng 7/2018

Argentina - FOB

442.0

437.0

429.0

425.0

Kỳ hạn tháng 4