Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 23/10-27/10

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 23/10-27/10

Bảng giá ngũ cốc thế giới trong tuần (USD/tấn)

Nguồn gốc

26/10

25/10

24/10

23/10

Ghi chú

Ngô

Mỹ - CBOT

137.9

138.2

138.8

138.3

Kỳ hạn tháng 12/2017

Mỹ - CBOT

143.5

143.8

144.3

143.8

Kỳ hạn tháng 3/2018

Brazil - BMF

161.3

162.3

164.1

164.8

Kỳ hạn tháng 11/2017

Brazil - BMF

169.2

170.4

171.3

171.1

Kỳ hạn tháng 3/2018

Argentina - FOB

150.0

150.0

150.0

150.0

T10/2017-T2/2018

Argentina - FOB

160.0

160.0

160.0

160.0

T3/2018-6/2018

Ấn Độ - NCDEX

-

-

-

-

Kỳ hạn tháng 10

Lúa mỳ

Mỹ - CBOT

158.6

160.0

160.9

160.4

Kỳ hạn tháng 12/2017

Mỹ - CBOT

165.4

166.7

167.6

167.2

Kỳ hạn tháng 3/2018

Canada - ICE

213.0

213.0

212.0

212.0

Giao ngay

Argentina - FOB

185.0

185.0

185.0

185.0

Giao ngay

Argentina - FOB

181.0

181.0

181.0

181.0

T11/2017-T1/2018

Đậu tương

Mỹ - CBOT

356.9

358.4

358.4

360.3

Kỳ hạn tháng 11/2017

Mỹ - CBOT

364.9

366.2

366.0

367.8

Kỳ hạn tháng 3/2018

Argentina - FOB

373.0

375.0

376.0

378.0

T10/2017-T3/2018

Argentina - FOB

378.0

380.0

380.0

382.0

T4/2018-T9/2018

Brazil - BMF

356.9

358.4

358.4

360.4

Kỳ hạn tháng 11/2017

Brazil - BMF

364.9

366.2

366.0

367.8

Kỳ hạn tháng 3/2018

Khô đậu tương

Mỹ - CBOT

344.1

347.7

346.4

348.3

Kỳ hạn tháng 12/2017

Mỹ - CBOT

349.7

353.3

352.1

354.0

Kỳ hạn tháng 3/2018

Argentina - FOB

322.0

324.0

325.0

329.0

T10/2017-T3/2018

Argentina - FOB

339.0

343.0

343.0

345.0

T4/2018-T9/2018