Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 22/5 -26/5/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 22/5 -26/5/2017

Bảng giá ngũ cốc thế giới trong tuần (USD/tấn)

Nguồn gốc

25/05

24/05

Ghi chú

Ngô

Mỹ - CBOT

145.3

146.1

Kỳ hạn tháng 7

Mỹ - CBOT

148.4

149.2

Kỳ hạn tháng 9

Brazil - BMF

133.7

134.8

Kỳ hạn tháng 9

Brazil - BMF

137.5

135.2

Kỳ hạn tháng 11

Argentina - FOB

-

161.0

Giao ngay

Ấn Độ - NCDEX

204.6

204.1

Kỳ hạn tháng 6

Lúa mỳ

Mỹ - CBOT

158.2

158.9

Kỳ hạn tháng 7

Mỹ - CBOT

163.2

163.9

Kỳ hạn tháng 9

Canada - ICE

185.0

185.0

Giao ngay

Argentina - FOB

-

188.0

Giao ngay

Đậu tương

Mỹ - CBOT

345.2

348.4

Kỳ hạn tháng 7

Mỹ - CBOT

345.9

348.2

Kỳ hạn tháng 9

Argentina - FOB

-

362.0

Giao ngay

Brazil - BMF

345.2

348.4

Kỳ hạn tháng 7

Brazil - BMF

344.9

348.2

Kỳ hạn tháng 9

Khô đậu tương

Mỹ - CBOT

335.9

337.8

Kỳ hạn tháng 7

Mỹ - CBOT

337.2

340.6

Kỳ hạn tháng 9

Argentina - FOB

-

318.0

Giao ngay