Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 21/5-25/5
 

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 21/5-25/5

Giá ngũ cốc và hạt thế giới (USD/tấn)

Nguồn gốc

24/05

23/05

22/05

21/05

Ghi chú

Ngô

Mỹ - CBOT

159.1

160.8

159.3

158.5

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

162.6

164.2

162.7

161.9

Kỳ hạn tháng 9/2018

Brazil – BMF

198.4

198.7

199.5

196.5

Kỳ hạn tháng 7/2018

Brazil – BMF

188.3

188.5

190.2

187.6

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina – FOB

191.0

193.0

195.0

192.0

Kỳ hạn tháng 5

Lúa mỳ

Mỹ - CBOT

194.8

195.1

191.6

186.4

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

201.0

201.2

197.8

192.7

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina – FOB

268.0

268.0

268.0

270.0

Kỳ hạn tháng 5

Đậu tương

Mỹ - CBOT

380.5

381.8

378.6

376.7

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

382.0

381.3

380.0

378.1

Kỳ hạn tháng 8/2018

Argentina - FOB

414.0

415.0

412.0

418.0

Kỳ hạn tháng 5

Brazil - BMF

380.5

381.8

378.7

376.7

Kỳ hạn tháng 7/2018

Brazil - BMF

382.0

383.3

380.0

378.1

Kỳ hạn tháng 8/2018

Khô đậu tương

Mỹ - CBOT

416.0

419.7

416.2

418.0

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

416.3

419.5

416.2

417.5

Kỳ hạn tháng 8/2018

Argentina - FOB

413.0

415.0

417.0

420.0

Kỳ hạn tháng 5