Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 2/7-6/7

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 2/7-6/7

Giá ngũ cốc và hạt thế giới (USD/tấn)

Nguồn gốc

05/07

04/07

03/07

02/07

Ghi chú

Ngô

Mỹ - CBOT

138.7

-

138.6

136.6

Kỳ hạn tháng 9/2018

Mỹ - CBOT

143.5

-

143.4

141.3

Kỳ hạn tháng 12/2018

Brazil – BMF

157.9

158.5

159.0

157.1

Kỳ hạn tháng 9/2018

Brazil – BMF

165.1

166.4

166.9

164.2

Kỳ hạn tháng 11/2018

Argentina – FOB

160.0

160.0

160.0

159.0

Kỳ hạn tháng 7

Lúa mỳ

Mỹ - CBOT

185.7

-

180.4

176.4

Kỳ hạn tháng 9/2018

Mỹ - CBOT

190.9

-

186.1

182.5

Kỳ hạn tháng 12/2018

Argentina – FOB

247.0

247.0

244.0

242.0

Kỳ hạn tháng 7

Đậu tương

Mỹ - CBOT

308.4

-

311.6

313.6

Kỳ hạn tháng 8/2018

Mỹ - CBOT

310.5

-

313.6

315.7

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina - FOB

368.0

368.0

365.0

367.0

Kỳ hạn tháng 7

Brazil - BMF

308.3

311.7

311.7

313.7

Kỳ hạn tháng 8/2018

Brazil - BMF

310.5

313.7

313.7

315.7

Kỳ hạn tháng 9/2018

Khô đậu tương

Mỹ - CBOT

359.9

-

359.8

361.6

Kỳ hạn tháng 8/2018

Mỹ - CBOT

359.3

-

359.4

361.4

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina - FOB

371.0

370.0

370.0

373.0

Kỳ hạn tháng 7