Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 19/6-23/6/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 19/6-23/6/2017

Bảng giá ngũ cốc thế giới trong tuần (USD/tấn)

Nguồn gốc

22/06

21/06

20/06

19/06

Ghi chú

Ngô

Mỹ - CBOT

142.7

145.1

145.7

147.7

Kỳ hạn tháng 7

Mỹ - CBOT

145.9

148.3

148.8

150.9

Kỳ hạn tháng 9

Brazil - BMF

130.6

131.9

131.7

133.4

Kỳ hạn tháng 7

Brazil - BMF

130.1

131.5

132.0

133.9

Kỳ hạn tháng 9

Argentina - FOB

148.0

152.0

-

154.0

Giao ngay

Ấn Độ - NCDEX

203.8

202.9

202.3

201.7

Kỳ hạn tháng 6

Lúa mỳ

Mỹ - CBOT

169.5

170.6

173.6

171.6

Kỳ hạn tháng 7

Mỹ - CBOT

174.6

176.1

179.2

177.5

Kỳ hạn tháng 9

Canada - ICE

190.0

190.0

190.0

190.0

Giao ngay

Argentina - FOB

192.0

192.0

-

192.0

Giao ngay

Đậu tương

Mỹ - CBOT

332.2

337.5

340.8

344.5

Kỳ hạn tháng 7

Mỹ - CBOT

334.2

339.4

342.9

346.7

Kỳ hạn tháng 9

Argentina - FOB

350.0

355.0

-

360.0

Giao ngay

Brazil - BMF

332.2

337.6

-

344.6

Kỳ hạn tháng 7

Brazil - BMF

334.3

339.4

-

346.8

Kỳ hạn tháng 9

Khô đậu tương

Mỹ - CBOT

323.9

328.4

331.8

332.4

Kỳ hạn tháng 7

Mỹ - CBOT

326.9

331.9

335.2

336.3

Kỳ hạn tháng 9

Argentina - FOB

302.0

306.0

-

311.0

Giao ngay