Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 18/9-22/9

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 18/9-22/9

Bảng giá ngũ cốc thế giới trong tuần (USD/tấn)

Nguồn gốc

21/09

20/09

19/09

18/09

Ghi chú

Ngô

Mỹ - CBOT

137.9

137.8

137.1

138.3

Kỳ hạn tháng 12/2017

Mỹ - CBOT

142.9

142.7

142.0

143.3

Kỳ hạn tháng 3/2018

Brazil - BMF

168.9

167.6

-

162.5

Kỳ hạn tháng 11/2017

Brazil - BMF

174.8

176.0

-

170.4

Kỳ hạn tháng 1/2018

Argentina - FOB

149.0

149.0

149.0

149.0

T9/2017-T2/2018

Argentina - FOB

157.0

157.0

157.0

157.0

T3/2018-6/2018

Ấn Độ - NCDEX

194.4

194.4

-

189.2

Kỳ hạn tháng 9

Lúa mỳ

Mỹ - CBOT

166.2

165.2

162.8

162.9

Kỳ hạn tháng 12/2017

Mỹ - CBOT

173.4

172.5

170.5

170.3

Kỳ hạn tháng 3/2018

Canada - ICE

190.0

190.0

190.0

190.0

Giao ngay

Argentina - FOB

184.0

184.0

185.0

185.0

T9/2017-T10/2017

Argentina - FOB

180.0

180.0

180.0

180.0

T11/2017-T1/2018

Đậu tương

Mỹ - CBOT

356.6

356.4

354.7

355.5

Kỳ hạn tháng 11/2017

Mỹ - CBOT

360.5

360.2

358.6

362.7

Kỳ hạn tháng 1/2018

Argentina - FOB

380.0

380.0

378.0

378.0

Giao ngay

Brazil - BMF

356.7

356.4

-

355.6

Kỳ hạn tháng 11/2017

Brazil - BMF

360.5

360.3

-

359.4

Kỳ hạn tháng 1/2018

Khô đậu tương

Mỹ - CBOT

345.2

341.9

340.4

344.7

Kỳ hạn tháng 12/2017

Mỹ - CBOT

347.2

344.1

342.4

346.5

Kỳ hạn tháng 1/2018

Argentina - FOB

323.0

319.0

318.0

322.0

Giao ngay