Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 18/8-24/8/2017
 

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 18/8-24/8/2017

Bảng giá ngũ cốc thế giới trong tuần (USD/tấn)

Nguồn gốc

24/08

23/08

22/08

21/08

Ghi chú

Ngô

Mỹ - CBOT

134.6

134.6

136.2

137.4

Kỳ hạn tháng 9

Mỹ - CBOT

140.2

140.2

141.7

142.9

Kỳ hạn tháng 12

Brazil - BMF

147.3

147.3

147.1

152.0

Kỳ hạn tháng 9

Brazil - BMF

152.8

152.8

151.7

155.2

Kỳ hạn tháng 11

Argentina - FOB

146.0

146.0

148.0

150.0

T8/2017-T2/2018

Argentina - FOB

156.0

156.0

156.0

158.0

T3/2018-6/2018

Ấn Độ - NCDEX

203.9

203.9

205.4

204.4

Kỳ hạn tháng 8

Lúa mỳ

Mỹ - CBOT

150.3

150.3

147.8

150.4

Kỳ hạn tháng 9

Mỹ - CBOT

159.6

159.6

157.6

160.6

Kỳ hạn tháng 12

Canada - ICE

200.0

200.0

200.0

200.0

Giao ngay

Argentina - FOB

192.0

192.0

192.0

192.0

T8/2017-T10/2017

Argentina - FOB

188.0

188.0

190.0

190.0

T11/2017-T1/2018

Đậu tương

Mỹ - CBOT

345.8

345.8

343.0

342.6

Kỳ hạn tháng 9

Mỹ - CBOT

347.7

347.7

344.4

344.0

Kỳ hạn tháng 11

Argentina - FOB

370.0

370.0

367.0

366.0

Giao ngay

Brazil - BMF

345.9

345.9

343.1

342.6

Kỳ hạn tháng 9

Brazil - BMF

347.8

347.8

344.5

344.0

Kỳ hạn tháng 11

Khô đậu tương

Mỹ - CBOT

328.1

328.1

325.6

326.1

Kỳ hạn tháng 9

Mỹ - CBOT

331.8

331.8

329.3

329.7

Kỳ hạn tháng 12

Argentina - FOB

318.0

318.0

313.0

312.0

Giao ngay