Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 18-22/12

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 18-22/12

Bảng giá ngũ cốc thế giới trong tuần (USD/tấn)

Nguồn gốc

21/12

20/12

19/12

18/12

Ghi chú

Ngô

Mỹ - CBOT

138.3

137.5

136.8

136.6

Kỳ hạn tháng 3/2018

Mỹ - CBOT

141.5

140.7

140.0

139.8

Kỳ hạn tháng 5/2018

Brazil - BMF

169.9

171.1

171.3

-

Kỳ hạn tháng 3/2018

Brazil - BMF

166.9

168.1

168.2

-

Kỳ hạn tháng 5/2018

Argentina - FOB

161.0

160.0

159.0

159.0

T12/2017-T2/2018

Argentina - FOB

159.0

158.0

157.0

157.0

T3/2018-6/2018

Ấn Độ - NCDEX

-

-

-

-

Kỳ hạn tháng 12/2017

Lúa mỳ

Mỹ - CBOT

156.9

155.6

154.1

154.5

Kỳ hạn tháng 3/2018

Mỹ - CBOT

161.3

160.3

159.0

159.2

Kỳ hạn tháng 5/2018

Canada - ICE

221.0

221.0

221.0

220.0

Giao ngay

Argentina - FOB

178.0

178.0

178.0

178.0

Giao ngay

Đậu tương

Mỹ - CBOT

352.4

354.4

355.2

357.3

Kỳ hạn tháng 3/2018

Mỹ - CBOT

356.6

358.6

359.2

361.3

Kỳ hạn tháng 5/2018

Argentina - FOB

359.0

361.0

362.0

365.0

T12/2017-T3/2018

Argentina - FOB

368.0

370.0

370.0

373.0

T4/2018-T9/2018

Brazil - BMF

352.4

354.4

355.2

-

Kỳ hạn tháng 3/2018

Brazil - BMF

356.6

358.6

359.3

-

Kỳ hạn tháng 5/2018

Khô đậu tương

Mỹ - CBOT

350.7

352.5

351.8

355.6

Kỳ hạn tháng 3/2018

Mỹ - CBOT

354.5

356.0

355.5

359.1

Kỳ hạn tháng 5/2018

Argentina - FOB

-

-

-

-

T12/2017-T3/2018

Argentina - FOB

-

-

-

-

T4/2018-T9/2018