Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 17/3-23/3/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 17/3-23/3/2017

Bảng giá ngô thế giới trong tuần (USD/tấn)

Thịtrường

Loạigiá

Kỳhạn

23/03

22/03

21/03

20/03

Mỹ

CBOT

T05/2016

140.4

141.2

142.2

143.1

Mỹ

CBOT

T07/2017

143.5

144.2

145.1

146.1

Ucraina

FOB

-

-

-

-

-

Brazil

Nộiđịa

-

-

-

-

-

Brazil

BMF

T05/2017

149.3

153.4

160.4

159.9

Brazil

BMF

T09/2017

141.0

143.4

148.4

148.9

Argentina

FOB

-

160.0

160.0

162.0

163.0

ẤnĐộ

NCDEX

T04/2017

-

216.4

-

218.8

Bảng giá lúa mỳ thế giới trong tuần (USD/tấn)                                  

Thị trường

Loại giá

Kỳ hạn

23/03

22/03

21/03

20/03

Mỹ

CBOT

T05/2016

154.7

155.1

156.7

158.1

Mỹ

CBOT

T07/2017

160.2

160.7

162.5

163.7

Ucraina (lúamỳ TACN)

FOB

-

-

-

-

-

Canada (lúamỳ TACN)

ICE          giaongay

-

168.0

168.0

168.0

168.0

Argentina

FOB

-

190.0

190.0

190.0

190.0

Bảng giá đậu tương thế giới trong tuần (USD/tấn)

Thị trường

Loại giá

Kỳ hạn

23/03

22/03

21/03

20/03

Mỹ

CBOT

T05/2016

364.1

367.3

368.0

367.2

Mỹ

CBOT

T07/2017

368.0

371.2

371.7

370.9

Argentina

FOB

-

368.0

370.0

370.0

372.0

Brazil

Nội địa

-

-

-

-

-

Brazil

BMF

T05/2017

364.2

367.3

368.0

367.2

Brazil

BMF

T07/2017

368.0

371.2

371.7

371.0

 

Bảng giá khô đậu tương thế giới trong tuần (USD/tấn)                                          

Thị trường

Loại giá

Kỳ hạn

23/03

22/03

21/03

20/03

Mỹ

CBOT

T05/2016

353.6

356.7

359.2

360.1

Mỹ

CBOT

T07/2017

357.2

360.4

363.0

363.8

Argentina

FOB

T3/2017

349.0

349.0

349.0

349.0

Argentina

FOB

T4-T10/2017

338.0

342.0

346.0

348.0

Brazil

FOB

-

-

-

-

-

Ấn Độ

FOB

-

-

-

-

-