Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 16/4-20/4

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 16/4-20/4

Giá ngũ cốc và hạt thế giới (USD/tấn)

Nguồn gốc

19/04

18/04

17/04

16/04

Ghi chú

Ngô

Mỹ - CBOT

150.4

150.8

149.7

150.5

Kỳ hạn tháng 5/2018

Mỹ - CBOT

153.9

154.2

153.2

153.9

Kỳ hạn tháng 7/2018

Brazil – BMF

188.2

191.6

-

189.4

Kỳ hạn tháng 5/2018

Brazil – BMF

177.9

180.2

-

178.7

Kỳ hạn tháng 7/2018

Argentina – FOB

192.0

192.0

192.0

193.0

Kỳ hạn tháng 4

Lúa mỳ

Mỹ - CBOT

175.1

174.6

171.3

169.8

Kỳ hạn tháng 5/2018

Mỹ - CBOT

180.3

179.8

176.9

176.0

Kỳ hạn tháng 7/2018

Argentina – FOB

233.0

228.0

225.0

225.0

Kỳ hạn tháng 4

Đậu tương

Mỹ - CBOT

381.1

382.7

384.3

382.9

Kỳ hạn tháng 5/2018

Mỹ - CBOT

385.4

387.0

388.5

387.0

Kỳ hạn tháng 7/2018

Argentina - FOB

422.0

423.0

425.0

425.0

Kỳ hạn tháng 4

Brazil - BMF

381.1

382.8

-

382.9

Kỳ hạn tháng 5/2018

Brazil - BMF

385.4

387.0

-

387.0

Kỳ hạn tháng 7/2018

Khô đậu tương

Mỹ - CBOT

411.6

415.2

420.2

416.5

Kỳ hạn tháng 5/2018

Mỹ - CBOT

416.5

420.3

424.9

421.2

Kỳ hạn tháng 7/2018

Argentina - FOB

425.0

429.0

433.0

429.0

Kỳ hạn tháng 4