Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 16/10-20/10

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 16/10-20/10

Bảng giá ngũ cốc thế giới trong tuần (USD/tấn)

Nguồn gốc

19/10

18/10

17/10

16/10

Ghi chú

Ngô

Mỹ - CBOT

137.4

137.2

137.8

137.9

Kỳ hạn tháng 12/2017

Mỹ - CBOT

142.7

142.6

143.1

143.4

Kỳ hạn tháng 3/2018

Brazil - BMF

164.5

170.0

170.8

172.2

Kỳ hạn tháng 11/2017

Brazil - BMF

170.9

174.9

175.2

176.0

Kỳ hạn tháng 3/2018

Argentina - FOB

149.0

149.0

149.0

-

T10/2017-T2/2018

Argentina - FOB

159.0

159.0

159.0

-

T3/2018-6/2018

Ấn Độ - NCDEX

-

-

-

-

Kỳ hạn tháng 10

Lúa mỳ

Mỹ - CBOT

159.0

158.0

159.7

160.3

Kỳ hạn tháng 12/2017

Mỹ - CBOT

165.8

165.1

166.7

167.2

Kỳ hạn tháng 3/2018

Canada - ICE

211.0

211.0

211.0

211.0

Giao ngay

Argentina - FOB

185.0

185.0

185.0

-

Giao ngay

Argentina - FOB

181.0

181.0

182.0

-

T11/2017-T1/2018

Đậu tương

Mỹ - CBOT

362.4

361.6

361.8

364.1

Kỳ hạn tháng 11/2017

Mỹ - CBOT

370.0

369.1

369.3

371.3

Kỳ hạn tháng 3/2018

Argentina - FOB

380.0

380.0

380.0

-

T10/2017-T3/2018

Argentina - FOB

384.0

382.0

382.0

-

T4/2018-T9/2018

Brazil - BMF

362.5

361.7

361.8

364.1

Kỳ hạn tháng 11/2017

Brazil - BMF

370.0

369.2

369.3

371.4

Kỳ hạn tháng 3/2018

Khô đậu tương

Mỹ - CBOT

354.4

354.8

354.6

357.8

Kỳ hạn tháng 12/2017

Mỹ - CBOT

360.4

360.9

360.5

363.6

Kỳ hạn tháng 3/2018

Argentina - FOB

332.0

332.0

333.0

-

T10/2017-T3/2018

Argentina - FOB

349.0

348.0

349.0

-

T4/2018-T9/2018