Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 15/5 – 19/5/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 15/5 – 19/5/2017

Bảng giá ngũ cốc thế giới trong tuần (USD/tấn)

Nguồn gốc

18/05

17/05

16/05

15/05

Ghi chú

Ngô

Mỹ - CBOT

144.1

146.2

144.7

144.7

Kỳ hạn tháng 7

Mỹ - CBOT

147.1

149.2

147.9

147.8

Kỳ hạn tháng 9

Brazil - BMF

-

139.9

140.9

-

Kỳ hạn tháng 9

Brazil - BMF

-

140.0

141.0

-

Kỳ hạn tháng 11

Argentina - FOB

159.0

161.0

161.0

161.0

Giao ngay

Ấn Độ - NCDEX

203.3

204.6

205.1

227.6

Kỳ hạn tháng 5

Lúa mỳ

Mỹ - CBOT

156.4

156.9

155.9

155.5

Kỳ hạn tháng 7

Mỹ - CBOT

161.5

161.7

161.0

160.9

Kỳ hạn tháng 9

Canada - ICE

185.0

185.0

185.0

185.0

Giao ngay

Argentina - FOB

189.0

189.0

189.0

189.0

Giao ngay

Đậu tương

Mỹ - CBOT

347.1

358.5

358.7

354.7

Kỳ hạn tháng 7

Mỹ - CBOT

347.2

356.6

-

-

Kỳ hạn tháng 9

Argentina - FOB

358.0

368.0

368.0

364.0

Giao ngay

Brazil - BMF

-

358.5

358.9

-

Kỳ hạn tháng 7

Brazil - BMF

-

358.3

358.7

-

Kỳ hạn tháng 8

Khô đậu tương

Mỹ - CBOT

339.0

347.6

349.5

344.5

Kỳ hạn tháng 7

Mỹ - CBOT

341.0

349.1

-

-

Kỳ hạn tháng 9

Argentina - FOB

318.0

325.0

328.0

321.0

Giao ngay