Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 14/5-18/5
 

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 14/5-18/5

Giá ngũ cốc và hạt thế giới (USD/tấn)

Nguồn gốc

17/05

16/05

15/05

14/05

Ghi chú

Ngô

Mỹ - CBOT

155.6

157.2

158.3

156.1

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

158.8

160.4

161.6

161.8

Kỳ hạn tháng 9/2018

Brazil – BMF

192.8

191.6

192.7

192.2

Kỳ hạn tháng 7/2018

Brazil – BMF

185.0

184.0

184.3

183.9

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina – FOB

189.0

191.0

192.0

190.0

Kỳ hạn tháng 5

Lúa mỳ

Mỹ - CBOT

182.8

181.6

181.3

180.5

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

188.6

187.5

187.2

193.7

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina – FOB

270.0

270.0

270.0

268.0

Kỳ hạn tháng 5

Đậu tương

Mỹ - CBOT

365.6

367.3

374.3

373.9

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

366.9

368.6

375.5

374.5

Kỳ hạn tháng 8/2018

Argentina - FOB

407.0

410.0

415.0

415.0

Kỳ hạn tháng 5

Brazil - BMF

365.6

367.3

374.3

374.0

Kỳ hạn tháng 7/2018

Brazil - BMF

367.8

368.7

375.8

375.2

Kỳ hạn tháng 8/2018

Khô đậu tương

Mỹ - CBOT

413.6

415.2

425.1

427.3

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

411.8

413.5

419.1

421.5

Kỳ hạn tháng 8/2018

Argentina - FOB

422.0

427.0

435.0

440.0

Kỳ hạn tháng 5