Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 13/4-19/4/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 13/4-19/4/2017

Bảng giá ngô thế giới trong tuần (USD/tấn)

Thị trường

Loại giá

20/04

19/04

18/04

17/04

Mỹ

CBOT 5/2017

140.8

142.4

142.4

144.2

Mỹ

CBOT 7/2017

143.4

145.0

145.0

146.9

Ucraina

FOB

-

-

-

-

Brazil

Nội địa

-

-

-

-

Brazil

BMF T5/2017

147.8

150.7

149.9

147.6

Brazil

BMF T9/2017

140.6

143.9

144.9

144.1

Argentina

FOB

161.0

162.0

163.0

165.0

Ấn Độ

NCDEX T4/2017

238.6

238.5

228.3

233.6

Bảng giá lúa mỳ thế giới trong tuần (USD/tấn)                                  

Thị trường

Loại giá

20/04

19/04

18/04

17/04

Mỹ

CBOT 5/2017

149.3

154.0

155.2

154.7

Mỹ

CBOT 7/2017

154.9

159.6

160.6

160.1

Ucraina (lúa mỳ TACN)

FOB

-

-

-

-

Canada (lúa mỳ TACN)

ICE          giao ngay

175.0

173.0

173.0

173.0

Úc (ASW1, 2015/16)

Kwinana Port Zone

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Argentina

FOB

188.0

188.0

188.0

188.0

-

-

-

-

-

-

Bảng giá đậu tương thế giới trong tuần (USD/tấn)

Thị trường

Loại giá

20/04

19/04

18/04

17/04

Mỹ

CBOT 5/2017

347.8

349.1

347.6

350.2

Mỹ

CBOT 7/2017

351.5

352.9

351.3

354.1

Argentina

FOB

349.0

350.0

350.0

351.0

Brazil

BMF T5/2017

347.9

365.8

347.6

350.3

Brazil

BMF T7/2017

351.5

352.9

351.4

354.1

Bảng giá khô đậu tương thế giới trong tuần (USD/tấn)                                          

Thị trường

Loại giá

20/04

19/04

18/04

17/04

Mỹ

CBOT 5/2017

339.5

342.7

344.2

345.5

Mỹ

CBOT 7/2017

343.9

347.5

349.1

350.3

Argentina

FOB

319.0

322.0

323.0

324.0

Brazil

FOB

-

-

-

-

Ấn Độ

FOB

-

-

-

-