Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 1/10-5/10
 

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 1/10-5/10

Giá ngũ cốc và hạt thế giới (USD/tấn)

Nguồn gốc

04/10

03/10

Ghi chú

Ngô: giá ngô CBOT quay đầu tăng trở lại do doanh số xuất khẩu cao hỗ trợ

Mỹ - CBOT

144.6

143.5

Kỳ hạn tháng 12/2018

Mỹ - CBOT

149.3

148.3

Kỳ hạn tháng 3/2019

Brazil – BMF

165.3

166.5

Kỳ hạn tháng 11/2018

Brazil – BMF

169.6

170.7

Kỳ hạn tháng 1/2019

Argentina – FOB

163.0

162.0

Kỳ hạn tháng 10/2018

Argentina – FOB

169.0

167.0

Kỳ hạn tháng 12/2018

Lúa mỳ: tương tự ngô, doanh số xuất khẩu cao cũng đẩy giá lúa mỳ CBOT tăng nhẹ

Mỹ - CBOT

190.3

189.3

Kỳ hạn tháng 12/2018

Mỹ - CBOT

197.2

196.4

Kỳ hạn tháng 3/2019

Argentina - FOB

232.0

232.0

Kỳ hạn tháng 10/2018

Argentina - FOB

222.0

222.0

Kỳ hạn tháng 12/2018

Đậu tương: mặc dù doanh số xuất khẩu đậu tương cũng rất cao nhưng giá đậu tương CBOT lại giảm nhẹ trong phiên hôm qua bởi thông tin Trung Quốc tiếp tục hủy các lô hàng đậu tương của Mỹ.

Mỹ - CBOT

315.7

316.5

Kỳ hạn tháng 11/2018

Mỹ - CBOT

320.8

321.7

Kỳ hạn tháng 1/2019

Argentina - FOB

398.0

400.0

Kỳ hạn tháng 10-11/2018

Argentina - FOB

402.0

403.0

Kỳ hạn tháng 12/2018-2/2019

Brazil - BMF

315.7

316.6

Kỳ hạn tháng 11/2018

Brazil - BMF

320.8

321.8

Kỳ hạn tháng 1/2019

Khô đậu tương: nhu cầu xuất khẩu cao cũng tạo điều kiện cho giá khô đậu tương tăng điểm

Mỹ - CBOT

344.2

343.1

Kỳ hạn tháng 12/2018

Mỹ - CBOT

345.0

344.0

Kỳ hạn tháng 1/2019

Argentina - FOB

341.0

338.0

Kỳ hạn tháng 10-11/2018

Argentina - FOB

345.0

345.0

Kỳ hạn tháng 12/2018