Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 05/02-09/02

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 05/02-09/02

Bảng giá ngũ cốc thế giới trong tuần (USD/tấn)

Nguồn gốc

08/02

07/02

06/02

05/02

Ghi chú

Ngô

Mỹ - CBOT

143.9

143.8

143.1

141.2

Kỳ hạn tháng 3/2018

Mỹ - CBOT

146.9

146.7

146.1

144.2

Kỳ hạn tháng 5/2018

Brazil - BMF

172.1

172.5

172.9

172.4

Kỳ hạn tháng 3/2018

Brazil - BMF

167.7

173.6

169.7

169.1

Kỳ hạn tháng 5/2018

Argentina - FOB

176.0

176.0

175.0

173.0

Giao ngay

Lúa mỳ

Mỹ - CBOT

167.6

169.2

164.0

161.7

Kỳ hạn tháng 3/2018

Mỹ - CBOT

172.4

173.8

168.7

166.2

Kỳ hạn tháng 5/2018

Canada - ICE

222.0

222.0

222.0

222.0

Giao ngay

Argentina - FOB

188.0

188.0

186.0

184.0

Giao ngay

Đậu tương

Mỹ - CBOT

362.9

361.2

362.4

356.3

Kỳ hạn tháng 3/2018

Mỹ - CBOT

366.9

365.3

366.6

360.5

Kỳ hạn tháng 5/2018

Argentina - FOB

374.0

372.0

372.0

366.0

T1/2017-T3/2018

Argentina - FOB

383.0

381.0

381.0

375.0

T4/2018-T9/2018

Brazil - BMF

362.9

361.2

362.4

356.3

Kỳ hạn tháng 3/2018

Brazil - BMF

367.0

365.3

366.6

360.6

Kỳ hạn tháng 5/2018

Khô đậu tương

Mỹ - CBOT

376.7

369.8

365.7

360.5

Kỳ hạn tháng 3/2018

Mỹ - CBOT

380.5

373.9

369.8

364.9

Kỳ hạn tháng 5/2018

Argentina - FOB

383.0

373.0

376.0

367.0

T1/2017-T3/2018

Argentina - FOB

371.0

364.0

360.0

355.0

T4/2018-T9/2018