Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 04/06-08/06
 

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 04/06-08/06

Giá ngũ cốc và hạt thế giới (USD/tấn)

Nguồn gốc

31/05

30/05

29/05

28/05

Ghi chú

Ngô

Mỹ - CBOT

155.1

154.9

157.5

-

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

158.7

158.4

161.0

-

Kỳ hạn tháng 9/2018

Brazil – BMF

-

192.1

190.2

193.4

Kỳ hạn tháng 7/2018

Brazil – BMF

-

179.1

179.4

182.6

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina – FOB

185.0

187.0

189.0

191.0

Kỳ hạn tháng 5

Lúa mỳ

Mỹ - CBOT

193.3

191.8

197.1

-

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

199.5

203.3

203.3

-

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina – FOB

275.0

265.0

268.0

268.0

Kỳ hạn tháng 5

Đậu tương

Mỹ - CBOT

374.2

375.9

378.6

-

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

376.0

377.6

380.4

-

Kỳ hạn tháng 8/2018

Argentina - FOB

412.0

414.0

414.0

414.0

Kỳ hạn tháng 5

Brazil - BMF

-

375.8

378.7

382.7

Kỳ hạn tháng 7/2018

Brazil - BMF

-

377.7

380.3

384.3

Kỳ hạn tháng 8/2018

Khô đậu tương

Mỹ - CBOT

413.8

415.5

419.2

-

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

414.8

416.3

419.6

-

Kỳ hạn tháng 8/2018

Argentina - FOB

416.0

414.0

416.0

413.0

Kỳ hạn tháng 5