Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 02/01-05/01

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 02/01-05/01

Bảng giá ngũ cốc thế giới trong tuần (USD/tấn)

Nguồn gốc

04/01

03/01

02/01

Ghi chú

Ngô

Mỹ - CBOT

138.2

139.0

139.0

Kỳ hạn tháng 3/2018

Mỹ - CBOT

141.4

142.2

142.2

Kỳ hạn tháng 5/2018

Brazil - BMF

174.6

174.2

173.3

Kỳ hạn tháng 3/2018

Brazil - BMF

172.2

171.8

170.9

Kỳ hạn tháng 5/2018

Argentina - FOB

163.0

164.0

163.0

T1/2017-T2/2018

Argentina - FOB

161.0

161.0

161.0

T3/2018-6/2018

Ấn Độ - NCDEX

-

-

-

Kỳ hạn tháng 12/2017

Lúa mỳ

Mỹ - CBOT

159.5

160.2

159.2

Kỳ hạn tháng 3/2018

Mỹ - CBOT

164.0

164.7

164.0

Kỳ hạn tháng 5/2018

Canada - ICE

221.0

221.0

221.0

Giao ngay

Argentina - FOB

177.0

177.0

177.0

Giao ngay

Đậu tương

Mỹ - CBOT

355.5

355.9

354.4

Kỳ hạn tháng 3/2018

Mỹ - CBOT

359.5

359.9

358.5

Kỳ hạn tháng 5/2018

Argentina - FOB

363.0

363.0

361.0

T1/2017-T3/2018

Argentina - FOB

370.0

370.0

369.0

T4/2018-T9/2018

Brazil - BMF

355.6

356.0

354.5

Kỳ hạn tháng 3/2018

Brazil - BMF

359.5

359.9

358.5

Kỳ hạn tháng 5/2018

Khô đậu tương

Mỹ - CBOT

352.6

351.3

350.5

Kỳ hạn tháng 3/2018

Mỹ - CBOT

355.6

354.6

353.9

Kỳ hạn tháng 5/2018

Argentina - FOB

344.0

339.0

335.0

T1/2017-T3/2018

Argentina - FOB

338.0

337.0

337.0

T4/2018-T9/2018