Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 8/10-12/10
 

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 8/10-12/10

Giá ngô bán nội địa

Nguồn gốc

Tuần này

tuần trước

Cái Lân- ngô Argentina/Nam Phi - giao lên xe xá cảng, giao tháng 10/11/12

4.950/5.125/5.150

5.050/5.125/5.150

Vũng Tàu – Argentina/Nam Phi - giao lên xe xá cảng, giao tháng 10/11/12

4.900/5.075/5.100

4.950/5.075/5.100

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp