Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 7/1-11/1
 

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 7/1-11/1

Giá ngô bán nội địa

Nguồn gốc

Tuần này

tuần trước

Cái Lân- ngô Nam Mỹ/Nam Phi - giao lên xe xá cảng, giao tháng 1/2

5.200/5.250

5.100/5.150

Vũng Tàu – Nam Mỹ/Nam Phi - giao lên xe xá cảng, giao tháng 1/2

5.100-5.150/5.200

5.050-5.100/5.200

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp