Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 5/11-9/11

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 5/11-9/11

Giá ngô bán nội địa

Nguồn gốc

Tuần này

tuần trước

Cái Lân- ngô Argentina/Nam Phi - giao lên xe xá cảng, giao tháng 10/11/12

5.100/5.100/5.150

5.100/5.100/5.150

Vũng Tàu – Argentina/Nam Phi - giao lên xe xá cảng, giao tháng 10/11/12

4.880/5.050/5.100

4.890/5.050/5.100

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp