Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 31/12-4/1
 

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 31/12-4/1

Giá ngô bán nội địa

Nguồn gốc

Tuần này

tuần trước

Cái Lân- ngô Nam Mỹ/Nam Phi - giao lên xe xá cảng, giao tháng 1/2

5.100/5.150

5.100/5.150

Vũng Tàu – Nam Mỹ/Nam Phi - giao lên xe xá cảng, giao tháng 1/2

5.050/5.100

5.050/5.100

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp