Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 3/9-7/9
 

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 3/9-7/9

Giá ngô bán nội địa

Nguồn gốc

Tuần này

tuần trước

Cái Lân- ngô Nam Mỹ - giao lên xe xá cảng, giao tháng 9/10-12

5.200/5.300

5.250/5.250

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - giao lên xe xá cảng, giao tháng 9/10-12

5.150/5.250

5.200/5.200

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp