Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 29/01-02/02

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 29/01-02/02

Giá ngô bán nội địa

NGUYÊN LIỆU

CUỐI TUẦN NÀY

CUỐI TUẦN TRƯỚC

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- giao lên xe xá cảng 2/3-5/6-8

5.250/5.200/5.100

5.250/5.200/5.100

Cái Mép – ngô Nam Mỹ - giao lên xe xá cảng T2-4/5-7

5.175/5.175

5.150/5.150

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp