Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 28/5-1/6
 

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 28/5-1/6

Giá ngô bán nội địa

NGUYÊN LIỆU

Tuần này

Cuối tuần trước

Cái Lân – ngô Mỹ - giao lên xe xá cảng tháng 5/6

5.400/5.400

5.350/5.400

Vũng Tàu – ngô Mỹ - giao lên xe xá cảng tháng 5/6

5.300/5.350

5.275/5.350

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp